Ένα video που δημιουργήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά αποτελεί must-see για όσους ασχολούνται με τα media, την τεχνολογία και βέβαια το marketing. Στοιχεία και προβλέψεις για την εξέλιξη της τεχνολογίας, το μεταβαλλόμενο τοπίο στην εργασία και την οικονομία, τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος (επίκαιρο!) και άλλα…

Ένα video για τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας…exciting or scary?

Advertisements